Šta je novo u oblasti
mioma?

PRVA TERAPIJA ZA DUGOROČNO LEČENJE MIOMA – RTS1 Jutarnji program

Veliki značaj i prednost medikamentozne terapije (terapije lekovima), ogleda se u mogućnosti očuvanja reproduktivne sposobnosti, što je važno za žene koje žele da ostanu u drugom stanju ili žele da sačuvaju matericu. Ukoliko pacijentkinja nakon dva ciklusa tromesečne terapije dobro odgovori i miom se smanji, može se izbeći hirurški zahvat i pristupiti prirodnom začeću ili IVF-u.

Disclaimer

"You are now leaving www.fibroidsconnect.com". Links to all outside websites are provided as a resource to our visitors.

Gedeon Richter accepts no responsibility for the content of other websites.