Šta je novo u oblasti
mioma?

MIOMI NE MORAJU UZROKOVATI POGORŠANJE KVALITETA ŽIVOTA ŽENE

Ukoliko miomi ne stvaraju tegobe, savetuje se kontrola na redovnim ginekološkim pregledima. Ukoliko su miomi simptomski i narušavaju kvalitet života žene, postoje alternative u teraijskom pristupu.

Disclaimer

"You are now leaving www.fibroidsconnect.com". Links to all outside websites are provided as a resource to our visitors.

Gedeon Richter accepts no responsibility for the content of other websites.