Da li sam podložna riziku od nastanka mioma?

Faktor rizika je nešto što može povećati izglede za nastanak mioma. Postojanje određenog faktora rizika može takođe uticati na ishod lečenja i može povećati šanse da se miom vrati. Svi faktori rizika, kao što su starost, rasa, porodična istorija itd. su detaljnije razmotreni na sledećim stranicama. Biće razmotreni i faktori koji smanjuju rizik od nastanka mioma, kao što je fizička aktivnost.

Miomi su češći što je žena starije životne dobi, dok ne dođe u dob kada prolazi kroz menopauzu.

Primećen je veliki porast broja žena kod kojih su dijagnostikovani miomi kada dođu u četrdesete godine.

To ne mora da znači da su miomi češći kod žena u četrdesetim godinama života, već samo da postojeći miomi mogu početi da rastu brže ili da simptomi mogu postati očigledniji.

Izgleda da je razvoj mioma češći ako postoji porodična istorija; postoji veća verovatnoća da žene sa miomima imaju bliskog člana porodice kao što su sestra ili majka sa istim stanjem u poređenju sa ženama bez mioma.

Ovo ukazuje na to da određeni geni mogu biti uključeni u njihov razvoj.

Miomi su 2-3 puta češći kod žena afro-karipskog porekla i imaju tendenciju da budu veći, brojniji i da se razvijaju u ranijoj starosnoj dobi.

Starosna dob za pojavu prvog menstrualnog ciklusa dosta varira u zavisnosti od regiona, rase, genetskih faktora itd. ali grubo gledano, prosečna starost je 13 godina.

Postoji nešto veći rizik od pojave mioma ako se prvi menstrualni ciklus pojavio u ranijoj dobi.

Žene koje su bile starosti 10 godina ili mlađe kada su dobile prvi menstrualni ciklus imaju veći rizik od pojave mioma u odnosu na žene koje su bile starosti 12 godina ili starije u vreme prvog menstrualnog ciklusa.

Žene čiji su menstrualni ciklusi počeli kada su imale 16 godina ili više, imaju manji rizik od pojave mioma.

Rani početak menstrualnih ciklusa može blago povećati rizik od razvoja mioma zato što ćelije zida (miometrijuma) materice (uterusa) podležu većem broju deoba, čime se povećava šansa da dođe do pojave greške u procesu deobe ćelija.

Žene koje su rađale imaju manji rizik od nastanka mioma od onih koje nisu rađale.

Ovaj rizik se smanjuje kako žena ima više dece, a takođe ako su kraći periodi između porođaja.

Rađanje smanjuje rizik od mioma zato što trudnoća ograničava period kada je žena izložena visokim nivoima specifičnog hormona koji se zove estrogen.

Žene koje su prošle kroz menopauzu imaju manji rizik od razvoja mioma.

Postojeći miomi imaju tendenciju da se smanjuju kod žena u post-menopauzi zato što je tada nivo estrogena u telu veoma nizak, a kada su lišeni estrogena, miomi prestaju da se razvijaju.

Postoji povećani rizik od pojave mioma kod gojaznih žena.

Ovo može biti posledica hormonskih promena povezanih sa gojaznošću.

Žene koje vode aktivan stil života i koje dosta vežbaju imaju manji rizik od pojave mioma.

Jedna studija je pokazala da se rizik može smanjiti čak do 40%.

Kod žena sa visokim krvnim pritiskom ili rizikom od srčanih oboljenja postoji veća verovatnoća od nastanka mioma.

Jedna studija je pokazala da je visok krvni pritisak povezan sa povećanim rizikom od razvoja mioma, čak i kada se uzme u obzir medicinska nega i lečenje lekovima za povišen krvni pritisak.

 

Za informacije o simptomima koje uzrokuju miomi, pogledajte sledeći odeljak

Ova Internet prezentacija pruža podatke koji su namenjeni isključivo u informativne svrhe. Uvek se obratite svom lekaru ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje.