Hormoni i ciklusi žene

Menstrualni ciklus kod žena traje oko 28 dana i uključuje niz hormonskih interakcija. Ovi hormoni se oslobađaju iz ćelija ili žlezda i prenose signale iz jednog dela tela u drugi.

„Ciklus žene“ se sastoji od dva paralelna ciklusa: ovarijalnog (koji utiče na jajnike) i menstrualnog (koji deluje na unutrašnju sluzokožu materice).

Hormoni-i-ciklusi-zene

I ovarijalni ciklus i menstrualni ciklus imaju tri faze: folikularna faza, ovulatorna faza i lutealna faza.

Ovarijalni ciklus: folikul (jedna, neoplođena jajna ćelija) se razvija u jajniku oko 14 dana kao odgovor na FSH (folikostimulirajući hormon) koji luči hipofiza. Kako se folikul razvija, on luči estrogen.

Menstrualni ciklus: počinje sa menstruacijom. Lučenje estrogena stimuliše ćelije zida materice da počnu da se „umnožavaju“, odnosno proliferišu.

Ovarijalni ciklus: Povećanje estrogena dovodi do toga da hipotalamus počinje da luči hormon pod nazivom GnRH (gonadotropin-oslobađajući hormon). GnRH dalje stimuliše hipofizu da luči veoma veliku količinu LH (luteinizirajući hormon) i FSH. Talas LH dovodi do oslobađanja potpuno zrelog folikula (jajne ćelije) iz jajnika,koja je spremna da bude oplođena.

Ovarijalni ciklus: preostalo tkivo na mestu gde se razvijala jajna ćelija počinje da se formira u žuto telo (corpus luteum). Ovo žuto telo proizvodi velike količine progesterona i umerene količine estrogena.

Menstrualni ciklus: visoki nivoi progesterona dovode do zadebljanja sluzokože materice, koja je spremna da primi oplođenu jajnu ćeliju. Ako se jajna ćelija ne oplodi, hipotalamus i hipofiza će smanjiti ili prekinuti proizvodnju GnRH, LH i FSH. Ovo dovodi do ljuštenja sluzokože materice i novi ciklus počinje prvog dana menstruacije.

 
Hormoni-i-ciklusi-zene

Za informacije o tome šta uzrokuje miome, pogledajte sledeći odeljak.

Ova Internet prezentacija pruža podatke koji su namenjeni isključivo u informativne svrhe. Uvek se obratite svom lekaru ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje.