O sajtu miomi.rs

Moguće je da su Vama ili nekome koga poznajete dijagnostikovani miomi. Ovu Internet prezentaciju je u celosti razvio i finansirao Gedeon Richter.

Sajt miomi.rs vam pruža ključne informacije koje objašnjavaju šta su miomi uterusa, šta ih izaziva, kako se dijagnostikuju i koje su raspoložive mogućnosti lečenja.

Ako imate pitanja koja su direktno povezana sa ovom Internet prezentacijom, molimo vas kontaktirajte nas.

Ova Internet prezentacija pruža podatke koji su namenjeni isključivo u informativne svrhe. Uvek se obratite svom lekaru ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje.