Hirurške procedure


Hirurška operacija postaje mogućnost ako su sve vrste lekova bile neefikasne i ako su Vaši simptomi posebno teški. Postoji veći broj hirurških procedura koje treba razmotriti. Vaš lekar treba da vas uputi specijalisti koji će zajedno sa vama razmotriti mogućnosti, uključujući prednosti svake od procedura i sa njima povezane rizike.

Za više informacija molimo kliknite nainteraktivni meni opcija za lečenje, ili pogledajte sledeći odeljak.

Ova Internet prezentacija pruža podatke koji su namenjeni isključivo u informativne svrhe. Uvek se obratite svom lekaru ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje.