Mogućnosti za lečenje

Cilj aktuelnih tretmana mioma jeste ublažavanje simptoma (krvarenje, bol) i/ili smanjenje veličine mioma ili jednostavno uklanjanje mioma putem hirurške intervencije.

Lekari uzimaju u obzir veći broj faktora kada planiraju najbolju terapiju. Na primer, ozbiljnost simptoma, veličina mioma i njihov položaj, starost pacijenta i želja za očuvanjem materice radi mogućnosti začeća,  faktori su koji igraju veliku ulogu u donošenju odluke o najboljoj terapijskoj opciji. O mogućnostima za lečenje bi trebalo da porazgovarate sa svojim lekarom ili ginekologom.

Imajući u vidu navedene faktore, na raspolaganju su sledeće mogućnosti za lečenje mioma:

Sledeći lekovi se uobičajeno koriste za tretman mioma uterusa. U većini slučajeva, ovi lekovi se primenjuju kako bi se kontrolisali simptomi koje izazivaju miomi.

Postoji velik broj nehirurških mogućnosti za lečenje mioma, u rasponu od neinvazivnih do minimalno invazivnih. U zavisnosti od individualne situacije,  lični lekar treba da razmotri u dogovoru sa pacijentom koje mogućnosti za lečenje su na raspolaganju i da istakne one koje najviše odgovaraju okolnostima.

Hirurška operacija postaje mogućnost ako su sve vrste lekova bile neefikasne i ako su Vaši simptomi posebno teški. Postoji veći broj hirurških procedura koje treba razmotriti. Vaš lekar treba da vas uputi specijalisti koji će zajedno sa vama razmotriti mogućnosti, uključujući prednosti svake od procedura i sa njima povezane rizike.

 

 

Ova Internet prezentacija pruža podatke koji su namenjeni isključivo u informativne svrhe. Uvek se obratite svom lekaru ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje.