Sonohisterografija

Pristup može biti ili transabdominalni ili transvaginalni i može da uključi korišćenje fiziološkog rastvora kao pomoći u procesu snimanja.

Sonohisterografija

 

Za informacije o histeroskopiji, pogledajte sledeći odeljak.

Ova Internet prezentacija pruža podatke koji su namenjeni isključivo u informativne svrhe. Uvek se obratite svom lekaru ako ste na bilo koji način zabrinuti za svoje zdravlje.