Autorska prava

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na internet stranici kompanije Richter Gedeon Nyrt. zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Sva imena proizvoda kompanije Richter Gedeon Nyrt.  i druga obeležja propisno obeležena, zaštićena su Zakonom o žigovima. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu kompanija Richter Gedeon Nyrt.  će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Kompanija Richter Gedeon Nyrt.  ima neotuđivo pravo da menja autorske sadržaje u svom vlasništvu po sopstvenom nahođenju.

Možete preuzeti, prikazati ili odštampati informacije sa Gedeon Richter Internet sajta samo za nekomercijalnu ličnu upotrebu. Morate zadržati i reprodukovati svako obaveštenje o autorskim pravima ili obaveštenje o drugim vlasničkim pravima sadržano u informacijama koje preuzimate ili štampate.

Međutim, ne možete distribuirati, modifikovati, prenositi, ponovno koristiti, ponovno objavljivati ili koristiti sadržaj Sajta za javne ili komercijalne svrhe, uključujući tekstove, slike, zvučne zapise i video zapise, bez prethodne pisane saglasnosti Gedeon Richter Plc. Treba da pretpostavite da je sve što vidite ili pročitate na ovom Sajtu zaštićeno autorskim pravom, osim ako nije drugačije navedeno, i da se ne sme koristiti osim na način predviđen u ovim Uslovima korišćenja ili uslovima navedenim na predmetnoj stranici bez prethodne pisane saglasnosti Gedeon Richter Plc.